Solfrid Raknes

12 – 18 ÅR

HJELPEHÅNDA: ET DIGITALT SPILL FOR UNGDOM

SKRIN | DIGITALT | VEILEDNING TIL VOKSNE | Undervisning for ungdomstrinn og VGS | Kursopplegg for engstelige unge

Med Hjelpehånda spiller og snakker ungdom seg til bedre emosjonelle og sosiale ferdigheter!

I spills form øver elevene ved å hjelpe Nora til å bli tryggere på å holde  presentasjoner, Adam til å takle vansker hjemme, de snakker med Mona som sliter med selvmordstanker og lærer av hvordan Rami har redusert posttraumatiske vansker. Elevene får direkte tilbakemeldinger på hvordan de støtter venner og utvikler empati for ulike ungdom i livssituasjoner. Samtidig lærer de et fleksibelt problemløsningssystem som kan brukes for å takle problemer. 

Som lærer får du oppgaver til elevene og klart formulerte diskusjons- og fordypningsoppgaver. Du kan også få anonymisert statistikk for akkurat din klasse. Undervisningsopplegget i sin helhet danner grunnlag for gode diskusjoner i klasserommet og i skole-hjem-samarbeid, og er skreddersydd rammeplanens livsmestringstema. Se film om hvordan bruke spillet her

 

 

SLIK BRUKER DU HJELPEHÅNDA

1. Opprett bruker og last ned lærerveiledning

Når du oppretter bruker og registrerer din første klasse er du klar til å gå i gang. Prøv den interaktive historien selv og last ned lærerveileder for å skreddersy undervisningen til din klasse.

2. La elevene få spille!

La hver eleven få sin egen bruker, så de får tilgang til den interaktive historien (i nettleser Chrome eller Firefox) på mobil, nettbrett eller PC.

3. Klasseromsdiskusjon og dybdelæringsoppgaver

Når elevene har spilt seg gjennom ett scenario, er det tid for samtaler og oppgaver som hjelper elevene til å reflektere rundt sammenhenger mellom dette scenariet, deres liv og refleksjon rundt tilgrensende tema. I lærerveiledningen får du en fiks ferdige oppsummering av scenariene time for time, og tips til oppgaver som kan gjøres både i hel klasse, gruppevis og individuelt. Sett av (minst) en skoletime per scenario.

4. Eventuelt: Unik klassekode for statistikk og evaluering

Om du ønsker det, kan du også få en unik klassekode der elevene svarer på spørsmål om trivsel og erfaringer med spillet. Koden gjør at du får detaljert, anonymisert statistikk for akkurat din klasse om deres trivsel før og etter undervisningsopplegget er gjennomført, og oversikt over hvordan hver enkelt elev vurderer nytten av undervisningsopplegget slik dere har gjennomført det. Ta kontakt for avtale her.

 

HVA SIER ANDRE?

Spillet har lært meg hvordan jeg kan hjelpe venner i vanskelige situasjoner, for eksempel ved mobbing, kroppspress og vansker med foreldre

Ungdom, Norge

Spillet er nyttig, relevant og viktig. Jeg anbefaler det til alle vennene mine!

Ungdom, Libanon

Se film om spillet og tilbakemelding fra syrisk ungdom i Libanon

Mange lærere er lite vant til å snakke med elevene om alvorlige tema. Hjelpehånda gjorde slike samtaler naturlige. Jeg så at både lærerne og elevene ble mer fornøyde mens de jobbet med den.

M Moataz,  ledelsen ved MultiAid Programs, Libanon

 

Alle skolene i vår kommune skal ta i bruk Hjelpehånda.

Gunnhild Kaldal, Prosjektleder for implementering av Psykologisk førstehjelp i Namsos kommune

                              

Genialt spill! Kathrin Gangstad, Gestaltterapeut, Norge

Med vår støtte, er spillet oversatt til arabisk og brukes nå av ungdom i flyktningleirer, blant annet i Libanon. Den norske strategien i utviklingsarbeidet har vekket internasjonal oppmerksomhet, og Norge vant nylig en FN-pris for dette. Det er vi stolte av.

Dag Inge Ulstein (KrF), Utviklingsminister

  Forskning her, og mer er på vei! 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343