Solfrid Raknes

CV

Download CV

Download short bio


Work

2004 - ? Providing psychological training through workshops and supervision to professionals in schools, psychosocial- and wellfare services. 

2020 - 2021 Project leader in testing the concept “The Happy Helping Hand App”, financed by Innovation Norway through NORAD Vision 2030 through work base in Lebanon. Collaborators: MAPS, Attensi and Gyldendal.

2018 – 2020  Project leader in developing “The Happy Helping Hand App”, financed by Innovation Norway. Collaborators: Gyldendal (Norway), Attensi (Norway), The Syrian American Medical Association, Lebanon and MultiAid Programs, Lebanon

2017 – 2020 Project leader in developing and implementing The Helping Hand Program in Arabic. Collaborators: Dar El Fatwa Relief, Lebanon, The Syrian American Medical Association Lebanon and MultiAid Programs, Lebanon

2018 – 2019 Researcher at a project developing and evaluating a school based group program for anxious children in Baerum, financed by The Norwegian Health Directory

2014 – 2017 Researcher II, Uni Research Health, Bergen

2011 – 2013 Project leader for ”The Psychological First Aid Kit in Children´s House”, and ”Spreading and Evaluation of the Psychological First Aid Kit”, Uni Research Health, Bergen         

2007 – 2010 Project leader “Developing The Psychological First Aid Kit”, Voss, Norway

2001 – 2013 Clinical Psychologist, Voss Hospital

1999 – 2001 Clinical Psychologist, Sør-Trøndelag Psychiatric Hospital 

Selected lectures/workshops

2009 2020  Lectured extensively in all parts of the health- and school-system in Norway; more than 300 workshops for clinical psychologists, GPs, psychiatric nurses and teachers.

2017 – 2020  Lectured extensively in several NGOs in Lebanon, on The Helping Hands Program, a psycholsocial program for Arabic refugee children.

2020 Nov 26th Hvordan bruke digitalspillet Hjelpehånda med ungdom i Libanon og Norge? En praktisk gjennomgang, RBUP Øst, Nasjonal nettverkssamling; Traumer, kultur og migrasjon

2020 Nov 24th Situasjonsrapport  for syriske flyktninger i Libanon nå. Forelesning for UDI, Enhet for overføringsflyktninger

2020 Nov 24th Kan et simuleringsspill forebygge selvmord? Erfaringer fra utvikling og implementering av spillet Hjelpehånda med syriske flyktninger i Libanon. Nettverk for global mental helse i Norge

2020 June 9th The Helping Hand - Collaborating across divides. Speech at the launch of The Helping Hand, an app for Arabic adolescents, Beirut, Lebanon.

2019 March 13th "Psykologisk førstehjelp for barn med funksjonsnedsettelser". Plenumsforelesning på Nasjonal Aktiv Ung konferansen, Bergen. 

2018, September 14th. "Engstelige unge: Prevalens, korrelater og forebyggende kognitive atferdstiltak." Disputas. Universitetet i Bergen, Norge. 

2018 April 20th "Psychosocial Cognitive Behavioural Program for Children at Risk. A pilot study with Syrian refugee Children in Non Formal Education in the Beqaa Valley, Lebanon. The Middle East Medical Assembly: Mental Health Across the Lifespan Conference. American University of Beirut, Lebanon. 

2017 Helping Hands – Happy Kids. Workshop, School of Social Work, University of Michigan, USA

2017 Lecture for The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs. “Edutainment: Entertainment in education”

2015 Evaluation of a Low Threshold, Brief Intervention for Traumatized Adolescents. 45th Annual EABCT Congress CBT: A Road to Hope and Compassion for People in Conflict, Israel

2014 Self-help Material for Children. The 4th International Conference for International Association of Muslim Psychologists, Jakarta, Indonesia

2014 Psychology to the people: A Norwegian Psychological First Aid Kit. The Eighth World Congress on the Promotion of Mental Health and the Prevention of Mental and Behavioral Disorders, London, England

2014 Low-intesity for Youths who Dare. EABCT congress, Marracesh, Marocco.

2011 Psychological First Aid Kit as prevention: Low-threshold cognitive self-help approach for children, adolescents, and families. EABCT congress in Reykjavik, Iceland

Education

2014 – 2018 PhD-student, University of Bergen, Norway

2000 – 2004 Training in Cognitive Behavioural Therapy and Supervision, The Norwegian Associatiaon for Cognitive Therapy

1992 –1999  The Clinical study of Psychology, University of Tromsø


Published scientific work

Raknes S & Gjertsen OB (2020). Kognitive tiltak - tilpasning til kultur og kontekst. I Berg & Holt (red) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid, kap 12, s230-250. Oslo: Gyldendal. 

Raknes S, Marki Å, Leborg S, Næss J. (2020). Jeg tør! Utprøving av et kort Psykologisk førstehjelps-basert kurs for engstelige skolebarn. http://www.forebygging.no/Artikler/2020/Jeg-tor/

Haugland B, Håland Å, ...Wergeland G (2020). Effectiveness of brief and standard school-based cognitive behavioral interventions for adolescents with anxiety: A randomized non-inferiority study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.12.003

Raknes, S. (2018). Anxious Adolescents: Prevalence, Correlates, and Preventive Cognitive Behavioural Interventions. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen,Norway

Raknes, S., Pallesen, S., Himle, J., Bjaastad. J. F., Wergeland, G. J., Hoffart, A., Dyregrov, K., Håland, Å. T., & Haugland, B. S. M. (2017). Quality of life in anxious adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11:33,1-11.

Raknes, S., Pallesen, S., Bjaastad, J. F., Wergeland, G. J., Hoffart, A., Dyregrov, K., Håland, Å. T., & Haugland, B. S. M. (2017). Negative life events, social support and self- efficacy in anxious adolescents. Psychological Reports, 0(0) 1-18.

Raknes, S., Dyregrov, K., Pallesen, S., Hoffart, A., Stormyren, S., & Haugland, B. S. M. (2017). A pilot study of a low threshold, low intensity CBT intervention for traumatized adolescents. Scandinavian Psychologist 4,e8.

Haugland, B., Raknes, S., Haaland, A., Wergeland, G., Bjaastad, J., Baste, V., . . . Hoffart, A. (2017). School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 18(100).

Raknes, S, Johansen, K.W, Tørnes, H. & Håvardstun, T. (2016). Psykologisk kunnskap for barnehagebarn. Psykologi i kommunen, 1,45-53.

Haugland, Mauseth, & Raknes (2013). Psykologisk førstehjelp i førstelinjetjenesten. Implementering og evaluering. Rapport til Helsedirektoratet. RKBU Vest og R-BUP Øst og Sør.

Tilden, T. og Raknes, S. (2010). Psykologisk førstehjelpsskrin i par- og familieterapi. Fokus på familien, 3,212-225.

Raknes, S. (2008). Åtferdseeksperiment som metode. I Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi, kap 4, 111-131.

Raknes, S. (2007). Åtferdseksperiment som metode i behandling av sosial fobi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 2,139-147.


Selected popular science

Raknes, Hansen, Cederkvist & Nordgaard (2017). Psykologisk førstehjelp i skole og skolehelsetjeneste. I Kvarme (red). Sårbare skolebarn.Bergen: Fagbokforlaget.

Repål, A & Raknes, S (2015). Islamifisering av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 52,141-144

Raknes, S. (2015). Atferdseksperimenter og hjemmeoppgaver. I Berge og Repål (red). Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. s 71-81,Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S (2014) Grønne tanker om helsesøsterarbeid. Tidsskrift for helsesøstre, 3,54-56

Neumer, Raknes, Martinsen, Haugland, Matre, Dahl (2013). Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi, 4,6-19

Raknes, S & Haugland, B (2013): Psykologisk Førstehjelp. Veiledning for bruk i førstelinjen.Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S (2014). Grønne tanker – glade barn.Oslo: Gyldendal Akademisk.?

Raknes, S (2014). Sint og glad i barnehagen.Oslo: Gyldendal.?

Raknes, S. (2010a). Psykologisk førstehjelp. Barn.Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S. (2010b). Psykologisk førstehjelp. Ungdom.Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Apps and digitalized learning programs

Online psychoeducational game Hjelpehånda for adolesvcents 13 - 17 years, Norwegian

The app Happy Helping Hand; الید المسا ِعدة, for adolesvcents 13 - 17 years, Arabic

Digitalized learning program for kids, Grønne tanker i Salaby, for children 4 - 8 years in Norwegian

The app Glade Maur, for children 4 - 8 years (Norwegian, Spanish, Sápmi, English and Arabic)

Digitalized learning program, "Selvsnakk" for kids, teachers and parents.  

Book reviews

Raknes, S. (2020). Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen. Forebygging.no

Raknes, S. (2020). NISSEM Global Briefs: Educating for the Social, the Emotional and the Sustainable. forebygging.no

Raknes, S. (2020). Alt skal brenne. forebygging.no

Raknes, S. (2010). Sprell levande om disseksjon og død. Espen Stueland | Gjennom Kjøttet Disseksjonen og kroppens kulturhistorie, Oktober. Psykologtidsskriftet.no


Honors/Grants

2020 - 2021  Grant from Innovation Norway through NORAD´s vision 2030

2019  Nominated to "Citizen of the year, Bergen" (Årets Bergenser)

2019  Nominated to "Midsunding of the year, 2019"

2019  Nominated to "Romsdaling of the year, 2019"

2018 – 2020  Grant from Innovation Norway through NORAD´s vision 2030

2018  Nominated to “Romsdaling of the year, 2018”

2018 – 2019  Grant fromThe Norwegian Health Directory through collaboration with Bærum 

2016 – 2017  Personal Overseas Scholarship from The Norwegian Research Council

2014 – 2017  PhD grant from The Norwegian Research Council

2014 – 2015  Grant from Extrastiftelsen for developing mental health technology

2014  The app “Helping Hand” won second prize in Klin IKT

2014  Personal grant from Kavlifondet

2011 – 2013  Grant from The Norwegian Health Directory

2013 The Aasa Gruda Skard´s honor. The Norwegian Psychology Association 

2012 Health West´s and Bergen University Hospital´s prize for Innovation

2010 Grant from The Norwegian Associatiaon for Cognitive Therapy

Positions, representation and volountary work

2020 - ?  On the board in Reaching across borders

2019  ?   Representing Norway in EFPA, Board of Prevention and Promotion

2017 – ?  Fundraiser for school and health services for Syrian refugees in Lebanon. #skolepåflukt

2019 Initiating Crochet Community Collective in collaboration with MAPS, Lebanon

2016 - 2017  Member of the board in Forening for Interkulturell Psykologi, The Norwegian Psychology Association

2013 - 2018 Representing Norway in Low intensity CBT in EABCT

2004 - 2017 Member of the board in The Norwegian Association for Cognitive Therapy

2007 - 2010  Inititating and member of the board of Lesehug

solraknes@gmail.com +47 416 17 343