Solfrid Raknes

DIGITALT

Det viktigste digitale skillet går mellom barn som får hjelp til å bruke digitale verktøy til å bygge kunnskap og relasjoner - og barn som ikke får det

Glade Maur | Grønne tanker i Salaby | Roald er redd

HVA ER GLADE MAUR?

Glade Maur er et digitalt spill som skal hjelpe barn til bedre forståelse og ferdigheter i hvordan trøste, støtte og oppmuntre seg selv og andre når følelsene blir sterke.

Glade Maur har faglig bakgrunn i kognitiv atferdstilnærming, som har vist seg effektiv for å forebygge et bredt spekter av psykiske helsevansker.

BARN OM GLADE MAUR:

Kul app! Får jeg prøve en gang til?

Se hvor sint Rød har gjort den jenta! Hun må høre mer på Grønn!

Ååå…! Skummelt. Han er redd. Se! Nå tør han mer!

Målgruppe

Hensikt

 Språk: Norsk, samisk, arabisk, spansk og engelsk

VOKSNE OM GLADE MAUR:

Enkel, grei og gøy å bruke!

Når vi spilte det sammen, fikk vi mange gode samtaler om grønne og røde tanker!

Vi fikk en fin samtale om situasjoner vi syns var skumle. Og om hva som skal til for å bli mindre redd.

Barna som kjente til Grønne tanker – glade barn fra før syns det var kjempegøy! Og jeg tror de fikk mer læringsutbytte.

LITT AV HVERT OM GLADE MAUR

Glade Maur er laget med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering til den ideelle organisasjonen Voksne for Barn. Prosjektleder Solfrid Raknes er psykolog har står også bak og prisbelønte “Psykologisk førstehjelp”. Primærmålet har vært å utvikle helsefremmende materiell som inviterer barn og voksne til å spille og snakke sammen om følelser og alle slags tanker. Vi har fokusert på å utvikle trygt og inspirerende materiell. Det er ikke tredje-parts annonsering eller andre muligheter for kjøp/handel i spillet. Vi samler eller overfører ikke personlig informasjon om spillets brukere. Lenker til internett for informasjon om relaterte produkter fins under ”Til de voksne” i appen.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343