Solfrid Raknes

Filmer

Listen viser filmer som er knyttet til Psykologisk-førstehjelps materiellet for ungdom.

Et godt selvbilde er viktig for trivsel, rela­ sjoner og helse, og det henger i liten grad sammen med hvordan man ser ut. Filmen Løpsk (7 min) er fin å bruke når man snakker med ungdom om kroppspress. 

Kort film (2.44 min) om ungdom som stryker på en prøve. Å prøve og feile (Youtube) også på Vimeo

Kort film (2.51 min) om reaksjoner på lite oppmerksomhet i sosiale media. Like or not

Redd for presentasjoner? Se film om ungdom som får hjelp til å bli tryggere på det ved å fylle ut hjelpehånda. (Start midt i filmen, fra 8.30, da varer den i 7 minutter). Presentasjonsfrykt

Se film (12 minutter) om ungdom som øver på å bli trygg på være alene. Redd for å være alene?

solraknes@gmail.com +47 416 17 343