Solfrid Raknes

Undervisning for ungdomstrinn og VGS

Undervisningsopplegg utviklet med tanke på Folkehelse og livsmestring. Språk: Bokmål, nynorsk og arabisk.

10-times opplegg basert på Hjelpehånda digitalt

Undervisning i livsmestring er prinsippielt som i andre fag: For å lære, trenger eleven 1) Tid til å lære ny kunnskap, 2) å prøve ut nye ferdigheter og 3) mange nok repitisjoner.

Namsos kommune bruker Psykologisk førstehjelp på alle trinn. Bli inspirert av planen deres og brosjyre som brukes i skole-hjem- samarbeidet! 

Et 10-timers undervisningsopplegg er laget med utgangspunkt i spillet Hjelpehånda og det tverrfagliget temaet Folkehelse og livsmestring. 

Materiell som trengs for gjennomføring (10 skoletimer)

1) Tilgang til spillet Hjelpehånda 

2) Veileder

3) Brukerevaluering (ta gjerne kontakt med deg om dette, jeg har materiell som er nesten ferdig)

4) Informasjon til foresatte (ta gjerne kontakt med deg om dette, jeg har materiell som er nesten ferdig)

Jeg anbefaler at undervisningsopplegg gjennomføres i samarbeid mellom lærer og helsesøster eller psykolog. Slik kan lærer sikre at elevene får nytte av det de har lært i relevante situasjoner også etter de fire timene - og repetisjoner er nødvendig for all læring og internalisering! Et klassemiljø der man har gode samtale om følelser og tanker kan gjøre det tryggere, triveligere og lettere å lære. Helsesøster, kommunepsykolog eller andre som har forebygging av psykiske helsevansker som en primær-oppgave, vil kunne bidra med spesialkunnskap og være til støtte for gjennomføring av undervisningen.Slik kan han/hun også bli lettere å kontakte for elever som trenger litt ekstra. 

Vi har siden 2007 erfaring med utprøving av Psykologisk førstehjelp i skolen. Eldre versjoner er evaluert her: 

Les Nancy Bøhn Helgesens funn om Psykologisk førstehjelp i skolen, 2017 her!

Se Solrun Samnøys arbeid med Psykologisk førstehjelp i skolen (2014) her og her.

Materiell som trengs for gjennomføring, GAMMELT OPPLEGG (4 skoletimer). 

Jeg anbefaler 10-timers opplegget basert på spillet Hjellpehånda fremfor dette opplegget, for det er bedre! Men fordi mange kommuner allerede er i gang med å bruke dette opplegget, lar jeg materiellet ligg ute også skoleåret 2020/21. 

1)Slides-pakker for bruk i klasseromundervisning, ungdom

2)Lærerveiledning last ned

3)Slides-pakke for bruk på foreldremøte

4)Digitalkurset ”Selvsnakk” som ligger fritt tilgjengelig på abup

5) Klassesett av Psykologisk førstehjelp, ungdom

6) Brukerevaluering

Evalueringsskjema til elev her

Evalueringsskjema til foreldre her

Evalueringsskjema til lærer her

solraknes@gmail.com +47 416 17 343