Solfrid Raknes

Glade Maur

Samtale-appen skal hjelpe barn til å utvikle språk, mestringsstrategier og forståelse for følelser og tanker. I appen kan barn leke seg til økt mot og lengre tålmodighet, og øve på å tenke grønne tanker når noe er ufarlig men skummelt.

Plattform: App, fungerer på alle plattformer

Alder: 4 – 7 år

Språk: Norsk, samisk, arabisk, spansk og engelsk

HVA ER GLADE MAUR?

Hvem passer Glade Maur for?

 Hva er hensikten med Glade Maur?

 OMRÅDER I SPILLET

Uteplass

Hva kan vi gjøre? Trykk på hvert av barna for å høre mer! Trykk deretter på barnet som viser følelsen som beskrives.

Hensikt: Lære ord for følelser og følelsesuttrykk. Stimulere interesse for og bevissthet om følelser. 

Trehytte

Hva kan vi gjøre? Trykk på barn og dyr, se og lytt til hva som skjer! Snakk sammen om hva som er bra med å få klem. Del tanker om når og av hvem det kan være godt å få klem og hva som hjelper når man er lei seg.

Hensikt: Utvide barnets forståelse av sin mulighet til å hjelpe, støtte og trøste andre. Stimulere refleksjon rundt og samtaler om hva som kan være til hjelp når man er lei seg.

Verksted

Hva kan vi gjøre? Bilen bygges ved at bildelene trekkes sammen. Start med den grønne, store bunnplaten. Oppgaven er nokså vanskelig og tidkrevende første gang. Den kan dermed skape frustrasjon. Det pleier å være desto gøyere når man klarer å sette sammen hele bilen!

Hensikt: Å oppleve mestring etter å ha prøvd flere ganger og lenge nok. Stimulere barns tålmodighetsmuskel og øke frustrasjonstoleransen. Stimulere refleksjon rundt og samtaler om hva som er til hjelp når man blir frustrert over ikke å mestre.

 Lekerom

Hva kan vi gjøre? Flytt taustigen ved å dra den frem og tilbake i ball-bingen. Slik hjelper dere barna opp av ball-bingen og de havner vips oppe i sofaen, der er de glade og trygge.

Hensikt: Gi opplevelse av mestring og at man ved litt anstrengelse kan være til hjelp for noen. Stimulere refleksjon rundt og samtaler om samarbeid og hvordan og hvorfor hjelpe hverandre.

I den samiske versjonen hører dere en nydelig joik på lekerommet, laget av Sara Marielle Gaup Beaska. Barn som kan samisk, hører at den handler om grønne og røde tanker Issát har når han strever med å bygge lavvo.

 Toalett

Hva kan vi gjøre? Flytt rundt på lyset fra lommelykta. Lys på det som ser skummelt ut. Når lyset holdes lenge på noe skummelt, forvandles det til noe helt vanlig. Deretter kommer en stjerne som markerer at du har turt å undersøke! Snakk med barnet om at rødtanker noen ganger lurer oss. Snakk med barnet om at vi noen ganger må gjøre ting vi er redde for, og at vi blir litt modigere for hver gang. Oppgaven har tre skummelhetsnivå. Velg skummelhetsnivå ved å trykke på de på strekansikt-knappene nederst på siden.

Hensikt: Stimulere barnets forståelse for at man kan bli mindre redd når man undersøker det man er overdrevent redd for. Når man engstelig, kan røde tanker få en til å tro at ufarlige ting er farlige. Snakk med barnet om hvor bra det er at vi kan bli redde når noe er farlig. Og snakk om at det kan være lurt å prøve å finne rødtankene hvis man er overdrevent redd.

 Til de voksne

Informasjon om tankene bak Glade Maur, og konseptet Psykologisk førstehjelp som Glade Maur er en del av. Finne lenker til relaterte produkter og kurs.

TIPS TIL BRUK AV SPILLET

 HVEM HAR UTVIKLET GLADE MAUR?

 Byggestener

 Appen er utviklet i samarbeid med den ideelle organisasjonen

Voksne for Barn

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

solraknes@gmail.com +47 416 17 343