Solfrid Raknes

VEILEDNING DIGITALT

Psykologer og helsesykepleiere: Søk veiledning individuelt eller i gruppe!

Psykologer

Jeg har mye og bred erfaring som veileder for psykologer siden 2004. Veiledningen vil kunne brukes som del av videreutdanning for psykologer under spesialisering – jeg er godkjent som veileder av Norsk Psykologforening og Norsk Forening for Kognitiv Terapi, og i mange år har jeg også gitt undervisning for disse foreningene.Jeg kan gi veiledning både til deg som jobber med barn og unge, og deg som jobber med voksne. Pris: I samsvar med Norsk Forening For Kognitiv Terapi sine satser. Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe. Meld fra om hva du ønsker, så ser vi hva som er mulig!

Helsesykepleiere

Jeg har mye og bred erfaring som veileder for helsesykepleiere. I forbindelse med Korona-epidemien og behov for støtte til å arbeide digitalt, tilbyr jeg veiledningspakker for 3000,- per deltaker. I denne pakken får du delta på seminar, samt individuell støtte til benytte digitale psykososiale støttetjenester til barn og unge. Jeg tilbyr også digitale veiledningspakker skreddersydd til det din arbeidsplass ønsker, ta kontakt. 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343