Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp på 8. trinn

Varighet: 3 timer. Også digitalt.

Målgruppe: Tilsatte på ungdomsskole og støttetjenester for unge

Kursbeskrivelse: Kurset gir opplæring i hvordan bruke PF materiell for hele klasser på 8. trinn, samt i elevsamtaler og i skole-hjem-samarbeid for med ungdomsskoleelever.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343