Solfrid Raknes

Hjelpehånda

Digitalt spill for ungdom

Last ned informasjonsark om spillet her og se hva ung.no skriver! 

Spillet kan spilles online, eller lastes ned som en app på telefon/nettbrett både i Apple store og på Google Play. 

Namsos kommune bruker Psykologisk førstehjelp på alle trinn. Bli inspirert av planen deres og brosjyre som brukes i skole-hjem- samarbeidet! 

Spillet kan brukes i hele skoleklasser, i grupper av ungdom, eller individuelt.


Gjennom å spille seg gjennom scenarier der man hjelper ulike venner til å tørre å ta ordet, hevde egne meninger, takle vonde minner og lære fra vonde erfaringer, kan man lære det som trengs for delta og bidra med gode ideer i det virkelige livet. Man kan få den støtten man trenger for å tørre, for å tro på seg selv. Gode mestringsstrategier er bra for alle. Når man står i tøffe livssituasjoner slik ungdom på flukt typisk gjør, kan slik trening berge liv.

I spillet hjelper man venner med å mestre gjenkjennelige og følelsesmessig utfordrende situasjoner. Ungdommens språk for følelser og emosjonelle utfordringer kan utvikles, og scenarioene i spillet kan skape felles utgangspunkt for drøftinger og forberedelser til hvordan en kan mestre vanskelige situasjoner som mennesker typisk opplever i løpet av livet. Når ungdom spiller sammen, vil de kunne hjelpe hverandre til å utvikle gode mestringsstrategier. 

Se film med praktiske tips til hvordan gå igang med spillet her. Last ned lærerveiledning her.

Se film om hva syriske flyktninger i Libanon syns om spillet her

9. juni 2020 ble spillet Hjelpehånda lansert i Beirut. Les pressemelding her, og bli med på web-party og launch her. Spillet kan brukes som del av livsmestring i skolen, og i samtaler med ungdom individuelt eller i grupper, eller som ren selvhjelp. 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343